Śmierć w wyniku przestępstwa lub wypadku

 • W przypadku gdy śmierć była wynikiem przestępstwa, wypadku lub z przyczyn nieznanych, należy wezwać pogotowie 999 lub 112 (z telefonów komórkowych) albo policję 997.
 • Wezwany na miejsce zdarzenia lekarz / prokurator po stwierdzeniu zgonu może zadecydować o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej w celu wykonania sekcji zwłok. (Jeżeli nie zdecyduję się na tą drogę postępujemy zgodnie z pkt.2-7 „Śmierć w domu")
 • Jeżeli zapadła decyzja o przetransportowaniu osoby zmarłej do zakładu medycyny sądowej, czynność tą wykonuje firma, która posiada stosowną umowę z Prokuraturą. Informację na temat tego zakładu przekaże Państwu Prokurator lub Policja.
 • Po tych czynnościach należy udać się do Prokuratury aby otrzymać pozwolenie na odebranie zwłok (potrzebne do Zakładu Medycyny Sądowej) oraz na zorganizowanie pochówku (niezbędne do otrzymania aktu zgonu w USC).
 • Karta zgonu może zostać wypisana i wydana dopiero po sekcji zwłok.
 • W tym momencie należy wybrać zakład pogrzebowy, który zorganizuje ceremonię pogrzebową.
 • Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się przewiezieniem ciała zmarłego do Zakładu Medycyny Sądowej.

Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

 • Kartę zgonu, (karte zgonu wystawia lekarz)
 • Dowód osobisty osoby zmarłej (oraz jej współmałżonka)
 • Gdy zmarły był emerytem lub rencistą należy dostarczyć legitymację Emeryta/Rencisty lub jeden z trzech ostatnich odcinków emerytury/renty
 • W przypadku gdy osoba zmarła pracowała należy dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
 • NIP osoby zmarłej

W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku takie jak:

 • data pogrzebu lub kremacji
 • wybór cmentarza i miejsca pochówku
 • wybór trumny, urny
 • Określenie rodzaju pogrzebu obrządku religijnego lub pogrzebu świeckiego