Śmierć w szpitalu

W przypadku śmierci bliskiej osoby w szpitalu, hospicjum lub innym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

 • Rodzina zostaje poinformowana o zdarzeniu przez lekarza dyżurującego lub pielęgniarkę.
 • Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje „kartę zgonu", która wraz z dowodem osobistym osoby zmarłej będzie podstawą do wystawienia „aktu zgonu" w Urzędzie Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zwłok.
 • Następnie aby ciało zostało zabrane do chłodni, zawiadamiamy wybrany zakład pogrzebowy. Osoba zmarła może zostać zabrana z oddziału do chłodni nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od zgonu. W przypadku nie wskazania Zakładu Pogrzebowego, który odbierze osobę zmarłą , zwłoki zostaną przetransportowane do chłodni szpitalnej (prosektorium) lub w przypadku jej braku do chłodni firmy pogrzebowej, która posiada stosowną umowę ze szpitalem.
 • Po tych czynnościach należy udać się do szpitala odebrać kartę zgonu oraz rzeczy osobiste osoby zmarłej.
 • W tym momencie należy wybrać zakład pogrzebowy, który zorganizuje ceremonię pogrzebową. Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się przewiezieniem ciała zmarłego do chłodni.

Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

 • Kartę zgonu, (karte zgonu wystawia lekarz)
 • Dowód osobisty osoby zmarłej (oraz jej współmałżonka)
 • Gdy zmarły był emerytem lub rencistą należy dostarczyć legitymację Emeryta/Rencisty lub jeden z trzech ostatnich odcinków emerytury/renty
 • W przypadku gdy osoba zmarła pracowała należy dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
 • NIP osoby zmarłej

W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku takie jak:

 • data pogrzebu lub kremacji
 • wybór cmentarza i miejsca pochówku
 • wybór trumny, urny
 • Określenie rodzaju pogrzebu obrządku religijnego lub pogrzebu świeckiego