Śmierć w domu

W przypadku śmierci bliskiej osoby w domu, należy:

 • Wezwać lekarza dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych). Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon.
 • Następnie zawiadamiamy wybrany przez rodzinę lub najbliższy zakład pogrzebowy, aby ciało zostało zabrane do chłodni.
 • Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje „kartę zgonu", która wraz z dowodem osobistym osoby zmarłej będzie podstawą do wystawienia „aktu zgonu" w Urzędzie Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zwłok. (w przypadku gdy zostanie wypisany „protokół zgonu" należy udać się do lekarza rodzinnego, który opiekował się osoba zmarłą celem wypisania karty zgonu.)
 • W tym momencie należy wybrać zakład pogrzebowy, który zorganizuje ceremonię pogrzebową. Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się przewiezieniem ciała zmarłego do chłodni.

Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

 • Kartę zgonu, wystawiona prze lekarza
 • Dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka
 • W przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą należy dostarczyć legitymację Emeryta/Rencisty lub jeden z trzech ostatnich odcinków emerytury/renty
 • W przypadku gdy osoba zmarła pracowała należy dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
 • NIP osoby zmarłej

W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku takie jak:

 • data pogrzebu, kremacji,
 • wybór cmentarza i miejsca pochówku,
 • wybór trumny, urny,
 • określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego